MAY ĐO VF221215

– Công trình: Grandeur Palace Giảng Võ.
– Thiết kế & Thi công: Kts Tùng râu & Cộng Sự
– Nhà thầu Đồ rời: ViFurni – Nội thất nhập khẩu